top of page

CERVIKO-BRACHIÁLNÍ DYSFUNKCE

 

Specializační kurz pro fyzioterapeuty a lékaře

V anglickém jazyce (s tlumočníkem)

 

bude upřesněno

 

 • 2denní kurz s profesionálním lektorem z Izraele

 • 16 hodin 

 • evidence-based informace

 • kurz pořádaný po celém světě

 

 

Stručný obsah kurzu:

 

Bolest krční páteře je jednou z nejčastějších muskuloskeletálních potíží. Jak současný výzkum, tak názory současných expertů potvrzují dobrou odpověď pacientů s bolestí krční páteře na moderní muskuloskeletální rehabilitaci (lepší než u pacientů s bolestí bederní páteře). Pro dosažení dobré odpovědi je nutné důkladné klinické vyšetření, které odhalí specifické poruchy.

Efektivní rehabilitační přístup je založen na rozpoznání vzorců specifických pro krční páteř.

V tomto kurzu se účastníci naučí efektivní vyšetření založené na důkazech a praktický management pacientů s muskuloskeletální bolestí a dysfunkci v cerviko-brachiální oblasti.

 

Cíle kurzu:

Po dokončení kurzu budou účastníci:

 1. Znát aktuální vědecké pozadí muskuloskeletální bolesti a dysfunkce v CB oblasti

 2. Umět prakticky vyšetřit, vyhodnotit a rozpoznat nejčastější klinické vzorce u pacientů s muskuloskeletální bolestí a dysfunkcí v CB oblasti (diskogenní bolest, poruchy facetových kloubů, TOS – syndrom horní hrudní apertury, myofasciální bolest, iritace nervového kořene)

 3. Schopní užít v praxi relevantní klinickou rozvahu pro management pacientů s muskuloskeletálními obtížemi spojenými s oblastí dolního krku

 4. Umět efektivně a bezpečně léčit pacienty s muskuloskeletálními obtížemi spojenými s oblastí dolního krku

Formát kurzu: teoretická (40 %) a praktická (60 %) část

Délka kurzu: 16 hodin (dva dny)

Je zažádáno o souhlasné stanovisko UNIFY ČR pro zařazení do celoživotního vzdělávání.

Program:

​1. den:

8:30 – 9:00 Registrace

9:00 – 11:00 Klinicky zaměřené vědecké základy:

 • Klinická anatomie krční páteře (zejména dolní Cp)

 • Epidemiologie bolesti Cp

 • Poruchy Cp a senzorický systém

 • Poruchy Cp a motorický systém

 • Faktory přispívající v poruchám Cp

 • Psychosociální faktory u pacientů s bolestí Cp

11:00 – 11:30 Přestávka

11:30 – 13:00 Klinická rozvaha nejčastějších klinických vzorců u Cp:

 • Diskogenní porucha

 • Porucha facetových kloubů

 • Iritace nervového kořene

 • Syndrom horní hrudní apertury

 • Myofasciální bolest Cp

13:00 – 13:45 Oběd

13:45 – 15:15 Vyšetření a terapie dolní Cp: topografická anatomie, časté doprovodné faktory: postura, vzorec dýchání

15:15 – 15:30 Přestávka

15:30 – 17:00 Vyšetření a terapie dolní Cp: iritace disku a nervového kořene

 

2. den:

8:30 – 9:00 Shrnutí prvního dne

9:00 – 11:00 Vyšetření a terapie dolní Cp: syndrom horní hrudní apertury, syndrom myofasciální bolesti

11:00 – 11:30 Přestávka

11:30 – 13:00 Vyšetření a terapie dolní Cp: iritace facetových kloubů

13:00 – 13:45 Oběd

13:45 – 15:15 Vyšetření a terapie dolní Cp: dysfunkce krku na trupu a lopatky na hrudníku

15:15 – 15:30 Přestávka

15:30 – 16:30 Kazuistika, brainstorming

Ukončení kurzu

Cena
bude upřesněno
Instruktor:
Tzvika Greenbaum, PhD.
Místo konání:
Praha - bude upřesněno
Ubytování:
účastník si zajišťuje sám

 

Lektor:

download.jpg
Tzvika Greenbaum

Tzvika Greenbaum ukončil studium fyzioterapie v roce 2004 . V roce 2006 si dodělal magisterské vzdělání na Univerity of South Australia. V průběhu studií v Austrálii měl možnost získávat zkušenosti od předního světového odborníka na bolesti hlavy - dr Dean Watson. V současné době pracuje v soukromé ambulanci v Izraeli. Mimo bolesti hlavy, krční páteře a problémy s TM klouby se specializuje i na chronickou bolest. 

TM kloubu se věnoval i vrámci PhD. studia, které dokončil na Tel Aviv University.

bottom of page