top of page
Mgr. Jakub Kozel

Pohyb člověka je něco originálního, fascinujícího a inspirativního. Tento zájem mě přitáhl na studium fyzioterapie, které jsem absolvoval na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (Bc.) a Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Mgr.). Člověk až v průběhu praxe a života zjišťuje, jak se věci opravdu mají, co ho zajímá a kde cítí možnosti svého uplatnění. Po studiu jsem pracoval ve FN v Motole a současně jsem spolupracoval s českou reprezentací skoků na lyžích. Život mě následně zavedl do Velké Británie, kde jsem strávil tři roky, z toho dva roky jako fyzioterapeut. Zde jsem absolvoval i profesní kurzy. Nyní pracuji ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a externě spolupracuji se skokany na lyžích německé reprezentace.

Specializuji se na bolestivé stavy související s pohybovým aparátem. Mým zájmem je chronická bolest a její terapeutické zvládání. V rámci toho jsem absolvoval kurzy v Londýně – Cognitive functional therapy, Graded motor imagery. Mezi další absolvované kurzy patří Mulligan Concept, tejping, senzomotorická stimulace, proprioceptivní neuromuskulární facilitace a další krátké semináře. Má rodina, sport, inspirativní lidé a cenné informace tvoří základní prvky mého života.

Bc. Kateřina Kozlová

Pohyb a sport mě bavily už od dětství, ale studovat jsem chtěla medicínu. Nakonec mi, víceméně náhodou, zkřížila cestu fyzioterapie a tento obor mi naprosto učaroval. Vystudovala jsem 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala kurzy Senzomotorické stimulace, SM systému MUDr. Smíška a Centrované postury v kontextu vývojové kineziologie. Přelomovou pro mě však byla spolupráce se společností Ictus o.p.s., kde jsem pracovala s klienty po cévních mozkových příhodách.

Po studiu jsem působila na Poliklinice I. P. Pavlova a následně se vydala na tři roky "na zkušenou" do Velké Británie, z toho jsem jeden a půl roku pracovala v Londýně v nemocnici na jednotce intenzivní péče a plicním a pooperačním oddělení. Také jsem zde absolvovala kurzy Spinal manual therapy a Akupunktury svalového systému.

Návrat do České republiky na začátku roku 2017 pro mě znamenal i návrat k oblíbené neurologii - nastoupila jsem do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na neurologickou ambulanci. V současné době jsou však mými hlavními zaměstnavateli moji synové.

V roce 2018 jsem úspěšně získala certifikát překladatelky a věnuji se překladům zejména zdravotnických textů.

Život ale není jen práce! Pro mě  je to hlavně rodina a přátelé, sport a dobrá káva.

bottom of page