top of page

CERVIKO-KRANIÁLNÍ DYSFUNKCE

 

Specializační kurz pro fyzioterapeuty a lékaře

V anglickém jazyce (s tlumočníkem)

 

14. - 15. 12. 2024

 • 2denní kurz s profesionálním lektorem z Izraele

 • 16 hodin 

 • evidence-based informace

 • kurz pořádaný po celém světě

 

 

Stručný obsah kurzu:

 

Horní krční páteř je unikátní anatomická oblast, která vyžaduje v rehabilitaci speciální klinický přístup. Jedná se o značně pohyblivý region, schopný provádět velmi přesné pohyby a který má důležité neurologické napojení na vestibulární, okulární a trigeminální nervový systém. Patologická stimulace a dysfunkce tohoto regionu mohou velmi snadno vést ke kranio-fasciální bolesti (cervikogenní bolest hlavy) a senzomotorickým obtížím, jako jsou například závratě.

Oblast horní krční páteře reaguje velice dobře na manuální terapii kombinovanou se specifickými terapeutickými technikami.

Účastníci tohoto kurzu se naučí, jak efektivně vyšetřit a terapeuticky pracovat s pacienty s muskuloskeletální bolestí a dysfunkcí CC regionu.

Cíle kurzu:

Po skončení kurzu budou účastníci:

 1. Znát aktuální vědecká fakta o muskuloskeletální bolesti a dysfunkci CC regionu (především cervikogenní bolesti hlavy a cervikogenní závratě)

 2. Schopní rozpoznat symptomy závažných zdravotních potíží (ne-muskuloskeletálních) u osob s bolestí hlavy či závratí a vědět, jak na ně adekvátně zareagovat

 3. Umět prakticky vyšetřit, vyhodnotit a rozpoznat běžné klinické příznaky u osob s muskuloskeletální bolestí a dysfunkcí v CC regionu (především cervikogenní bolesti hlavy a cervikogenní závratě)

 4. Umět prakticky používat relevantní model klinického rozhodování u léčby osob s cervikogenní bolestí hlavy a závratí

 5. Efektivně a bezpečně léčit pacienty s cervikogenní bolestí hlavy a závratí

Formát kurzu: teoretická (40 %) a praktická (60 %) část

Délka kurzu: 16 hodin (dva dny)

Je zažádáno o souhlasné stanovisko UNIFY ČR pro zařazení do celoživotního vzdělávání.

Program:

1. den

8:30 – 9:00 Registrace

9:00 – 11:00 Klinicky zaměřené vědecké základy:

 • Klinická anatomie krční páteře (zejména horní Cp)

 • Epidemiologie bolestí krční páteře

 • Poruchy horní krční páteře a senzorický systém

 • Poruchy horní krční páteře a motorický systém

 • Poruchy horní krční páteře a vestibulární systém

 • Faktory přispívající k poruchám krční páteře

 • Psychosociální faktory u osob s bolestí krční páteře

11:00 – 11:30 Přestávka

11:30 – 13:00 Klinická rozvaha častých klinických vzorců pro krční páteř: cervikogenní bolest hlavy, cervikogenní závratě, potenciální souvislost krční páteře s primární bolestí hlavy (tenzní, migréna)

13:00 – 13:45 Oběd

13:45 – 15:15 Vyšetření a terapie horní krční páteře: topografická anatomie, vyšetření a terapie hlubokých flexorů krční páteře

15:15 – 15:30 Přestávka

15:30 – 17:00 Vyšetření a terapie horní krční páteře: segmentální vyšetření a terapie AO skloubení

 

2. den

8:30 – 9:00 Opakovaní z 1. dne

9:00 – 11:00 Vyšetření a terapie horní krční páteře: segmentální vyšetření a terapie C1/C2, vyšetření a terapie cervikogenní závratě

11:00 – 11:30 Přestávka

11:30 – 13:00 Vyšetření a terapie horní krční páteře: segmentální vyšetření a terapie C2/C3

13:00 – 13:45 Oběd

13:45 – 15:15 Vyšetření a terapie horní krční páteře: segmentální vyšetřeí a terapie měkkých tkání (m.suboccipitalis, horní trapéz, m. spleius capitis, SCM)

15:15 – 15:30 Přestávka

15:30 – 16:30 Kazuistika, brainstorming

Ukončení kurzu

Cena
8 500 Kč
10% sleva pro členy UNIFY ČR
Instruktor:
Tzvika Greenbaum, PhD.
Michal Linkovski
Místo konání:
Praha - bude upřesněno
Ubytování:
účastník si zajišťuje sám


 

Lektor:

download.jpg
Tzvika Greenbaum

Tzvika Greenbaum ukončil studium fyzioterapie v roce 2004 . V roce 2006 si dodělal magisterské vzdělání na Univerity of South Australia. V průběhu studií v Austrálii měl možnost získávat zkušenosti od předního světového odborníka na bolesti hlavy - dr Dean Watson. V současné době pracuje v soukromé ambulanci v Izraeli. Mimo bolesti hlavy, krční páteře a problémy s TM klouby se specializuje i na chronickou bolest. 

TM kloubu se věnoval i vrámci PhD. studia, které dokončil na Tel Aviv University.

bottom of page