top of page

EXPLAIN PAIN

aneb jak chápat bolest

 

NEURO ORTHOPAEDIC INSTITUTE

EXPLAIN PAIN

aneb jak chápat bolest

(anglicky s tlumočníkem / in English with interpreter)

 

25/01 - 26/01  2020

 

TATO TERAPIE FAKT FUNGUJE!

THIS THERAPY WORKS!

Ve vědomostech je síla! Kurz Explain pain aneb jak chápat bolest, přináší výsledky nejnovějších vědeckých studií o bolesti tak, aby byly dostupné a pochopitelné pro každého. Účastníci kurzu se seznámí s nejnovějšími poznatky o vlivu tkání, nervů, mozku a stresu na bolest a pohyb.

Knowledge is power. The Explain Pain course brings the cutting edge pain sciences accessible and understandable for all. Participants will be taken through the latest knowledge of tissue, nerve, brain and stress effects on pain and movement. 

 

 

Cíle kurzu / Course aims:

 

 1. Poskytnout aktuální znalosti o biologii bolesti a stresu v prostředí skupinového učení

 2. Přinést určitý rámec výchovy ke zdraví, který je založený na koncepční změně teorie a praxe

 3. Představit Explain pain jako stěžejní přístup k léčbě bolesti založený na vědeckých důkazech

 4. Představit příběh konceptu Explain pain a vhodné zaměření procesu klinického hodnocení cílové skupině

 5. Učit nové, odůvodněné, vzdělávací a multimodální léčebné strategie vycházející z knihy Protectometer

 6. Inspirovat a přinést realistická očekávání pro zdravotníky, jejich pacienty a všechny, které zajímají nejnovější závěry v léčbě bolesti

 1. Provide current knowledge about pain and stress biology, in a healthy group learning environment

 2. Deliver a health education framework based on conceptual change theory and practice

 3. Position Explain Pain as an evidence-based fundamental core of pain treatment

 4. Introduce Explain Pain narratives and the clinical reasoning process for targeted delivery

 5. Teach novel, reasoned educational and multimodal treatment strategies based on the Protectometer

 6. Inspire and engender realistic hope for health care providers, their patients and all stakeholders for improved pain treatment outcomes

 

 

 

 

Prerekvizity / Pre-requisites:

 

Aby vám kurz přinesl co nejvíce: Síla kurzu Explain pain je v tom, že se ho účastní odborníci mnoha různých zaměření, přijďte proto s hlavou otevřenou. Ideální je si před kurzem přečíst knihu Explain Pain Second Edition. Další doporučená literatura: Moseley GL et al 2004 A RCT of intensive neurophysiology education in chronic low back pain. Clinical Journal of Pain 20:324-330

Enhancing your course outcomes: A strength of the Explain Pain course is that participants come from many professions, so come with an open mind. Pre-reading the Explain Pain Second Edition book would also be ideal.
Other related reading: Moseley GL et al 2004 A RCT of intensive neurophysiology education in chronic low back pain. Clinical Journal of Pain 20:324-330

 

 

 

Kurz je určený pro: / This course is open to:

 

Všechny odborníky, kteří pracují s pacienty trpící akutní či chronickou bolestí a stresem. Například fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, psychology, další rehabilitační pracovníky.

All professionals working with patients or clients in acute and chronic  pain and stress states, for example, physiotherapists, occupational therapists, doctors, psychologists, rehabilitation counsellors.

 

 

Cena / Price:
10 000 Kč/CZK
Do konce listopadu:
Till the end of Nov:
8 500 Kč/CZK
Dotazy / Enquires:
jakub.kozel@outlook.com
Instruktor / Instructor:
Tim BEAMES 
Místo konání / Venue:
Hotel ILF
Budějovická 15, 141 00
Praha, Czech Republic

O instruktorovi / About instructor

Tim BEAMES MSc BSc MCSP, UK

Tim žije v Londýně, kde má svoji soukromou praxi. Je spoluzakladatelem organizace Pain and Performance, která se zaměřuje na léčbu komplexních a dlouhodobých bolestivých stavů a též poskytuje edukaci v tomto směru pro lajky a odbornou veřejnost. Tim je instruktorem pro NOI UK a učí mobilizace nervového systému, neurodynamiku a neuromatrix, Explain Pain a Graded Motor Imagery. Zároveň je spoluautorem pracovního sešitu Graded Motor Imagery  společně s dalšími: Lorimer Moseley, David Butler a Tom Giles.

Tim lives in London where he works in private practice and is a co-founder of Pain and Performance, an organisation which focuses on the treatment of complex and persistent pain states and the provision of pain education for both the patient and health professional. Tim is the principal instructor for NOI UK and teaches the Mobilisation of the Nervous System, Neurodynamics and the Neuromatrix, Explain Pain and Graded Motor Imagery courses throughout the UK, Europe and Australia. He is also co-author of the Graded Motor Imagery Handbook along with Lorimer Moseley, David Butler and Tom Giles. 

bottom of page