top of page

PNF a chůze - workshop (IPNFA lektor)

16. - 17. 03. 2024 

 

  • PNF a jeho využití v rámci rehabilitace chůze

  • Lektor - advanced IPNFA instructor

  • IPNFA - mezinárodní asociace PNF

  • Lektor - dlouholeté zkušenosti s analýzou chůze

 

Stručný obsah kurzu:

 

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace) je jeden z nejznámějších konceptů fungující od 40. let 20. století. Koncept PNF vznikl v roce 1946, původně ve městě Washington, D.C., později se společnost přesunula do Kalifornie, do města Vallejo. U zrodu konceptu stáli neurofyziolog dr. Herman Kabat a fyzioterapeutka Margaret (Maggie) Knott. Původně byl koncept využíván zejména u pacientů    s roztroušenou sklerózou a poliomyelitidou, nicméně v průběhu dalších let se jeho uplatnění rozšířilo a dnes je využitelný na celou řadu neurologických a muskuloskeletálních obtíží. Jedná se o komplexní terapeutický přístup využívající nejnovější neurofyziologické poznatky. PNF koncept začal jako jeden z prvních využívat MKF klasifikaci.

 

Dvoudenní workshop je zaměřen na detailní analýzu chůze, její patologie a využití konceptu PNF  v léčbě a možnostech její facilitace. Workshop ocení fyzioterapeuti, kteří pracují s neurologickými nebo ortopedickými pacienty, u kterých chůzi analyzují a následně terapeuticky ovlivňují. Pro úspěch v terapii je důležité znát biomechaniku chůze a umět ji efektivně vyhodnotit.

Pro účast na workshopu není nutné mít absolvovaný kurz PNF.

 

Workshop může být zároveň představením oficiálního PNF kurzu, který bude probíhat v květnu a červnu 2024 v Praze.

V průběhu workshopu bude zajištěno drobné občerstvení.

Je zažádáno o souhlasné stanovisko UNIFY ČR pro zařazení do celoživotního vzdělávání.

Program:

Den I

09:00 – 09:30  Přivítání, úvod do programu kurzu

09:30 – 10:00  Videoanalýza chůze

10:00 – 10:30  Diskuze ve skupině – jak hodnotíme chůzi?

10:30 – 10:45  Přestávka

10:45 – 13:00  Biomechanika normální chůze

13:00 – 14:00  Oběd

14:00 – 15:30  MKF a chůze, klinické hodnocení

15:30 – 15:45  Přestávka

15:45 – 18:00  Vyšetřovací formulář, praktická část: Analýza chůze, hodnocení chůze v jednotlivých rovinách

 

Den II

09:00 – 10:30  Neurofyziologické aspekty chůze

10:30 – 10:45  Přestávka

10:45 – 13:00  Stojné fáze chůze, patologie, možnosti facilitace

13:00 – 14:00  Oběd

14:00 – 15:30  Švihové fáze kroku, patologie, možnosti facilitace

15:30 – 15:45 Přestávka

15:45 – 18:00  Demonstrace pacienta, diskuze, zhodnocení kurzu

Změna programu vyhrazena.

Poprvé IPNFA lektor v ČR!!!

Cena
8 500 Kč


 
Instruktor:
Atilla Szabó
Místo konání:
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

José Martího 269
162 52 Praha 6

 
Ubytování:
účastník si zajišťuje sám
Více info o IPNFA
www.ipnfa.org

Workshop pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře

V anglickém jazyce (s tlumočníkem)

Lektor:

Attila_picture.png
Attila Szabó

Attila Szabó je fyzioterapeut z Maďarska, konkrétně z města Budapešť. Je prvním a jediným maďarským instruktorem PNF (advanced instructor - IPNFA).

S PNF metodou se seznámil v rámci studií a hlouběji v roce 1998, kdy se účastnil prvního kurzu (Level 1 + 2), který vedl Marcel Grzebbelus (GER). Následně pokračoval s dalšími částmi kurzu a v roce 2002 se stal PNF terapeutem. Po dalším náročném studiu se v roce 2008 stal "PNF basic instructor" a v roce 2013 "PNF advanced instructor".

V únoru 2009 vedl první kurz – Basic Level 1 – v Jižní Korei (Soul). Kromě Maďarska pravidelně školí v Polsku a také v Jižní Korei a Japonsku.

Mimo PNF vede kurzy zaměřené na chůzi, její diagnostiku a terapeutické ovlivnění.

bottom of page