top of page

TEMPOROMANDIBULÁRNÍ DYSFUNKCE

 

Specializační kurz pro fyzioterapeuty a lékaře

V anglickém jazyce (s tlumočníkem)

 

11. - 13. 10. 2024 

 

 • 3denní kurz s profesionálním lektorem z Izraele

 • 24 hodin 

 • evidence-based informace

 • kurz pořádaný po celém světě

 

 

Stručný obsah kurzu:

 

Porucha funkce temporomandibulárního skloubení je jednou z hlavních příčin orofaciální bolesti a bolesti hlavy. Je spojena se základními funkčními omezeními jako jsou problémy se žvýkáním, mluvením a zíváním. Pacienti s poruchou TM kloubu také často trpí na migrény a bolesti krční páteře.

V tomto kurzu se naučíte, jak efektivně vyšetřit a terapeuticky zvládnout pacienty

s poruchami TM kloubu.

 

Po skončení kurzu budete:

 1. znát nejnovější vědecký základ muskuloskeletální bolesti a poruchy kranio-mandibulární oblasti

 2. schopni rozeznat symptomy závažných obtíží (red flags)

 3. umět vyšetřit, zhodnotit a rozpoznat nejčastější klinické projevy poruch TM kloubu

 4. umět efektivně a bezpečně léčit pacienty s poruchou TM kloubu využitím manuálních technik a cvičení

Je zažádáno o souhlasné stanovisko UNIFY ČR pro zařazení do celoživotního vzdělávání.

 

Časový harmonogram:

Den 1

8:30 – 9:00         Registrace

9:00 – 11:00       Klinicky orientované vědecké pozadí

 • Historické pozadí TM dysfunkcí a orofaciální bolesti

 • Epidemiologie TM dysfunkcí

 • Etiologie TM dysfunkcí

 • Psychosociální factory TM dysfunkcí

 • Časté komorbidity při TM dysfunkcích

11:00 – 11:30    Pauza na kávu

11:30 – 13:00    Klinicky orientované vědecké pozadí (pokračování)

 • Klinická anatomie žvýkacího ústrojí

 • Kineziologie, mechanika a patomechanika TM kloubu

 • Bolest horní části krku a orofaciální bolest – neuroanatomický mechanismus

 • Praktická palpace žvýkacího ústrojí

13:00 – 14:00    Oběd

14:00 – 15:30    Krk a čelist – prokázaná propojení

 • Funkční propojení

 • Propojení systému bolesti

 • Posturální propojení

 • Klinické propojení

 • Praktické vyšetření vlivu krku na TM klouby

15:30 – 15:45    Odpolední pauza

15:45 – 17:00    Klinická rozvaha u různých TM potíží

 • TM dysfunkce spojené s bolestí (myogenní TM dysfunkce, artralgie)

 • Intraartikulární TM dysfunkce (různé dysfunkce disku)

 • Degenterativní TM dysfunkce (zejména osteoatritida TM kloubu)

Den 2

9:00 – 9:30         Opakování 1. dne

9:30  - 11:00       Intraorální palpace:

 • Processus coronoideus

 • M. masseter

 • M. temporalis

 • M. pterygoideus medialis

 • Krček mandibuly

11:00 – 11:15    Pauza na kávu

11:15 – 13:00    Fyzikální vyšetření a diagnostika TM dysfunkcí s ohledem na Diagnostické                              kritéria pro TM dysfunkce (Diagnostic Criteria for TMDs)

 • Diagnostická kritéria

 • Rozhodovací schema

 • Vyšetřovací formuláře

 • Dokumentace

13:00 – 14:00    Oběd

14:00 – 15:30    Vyšetření a terapie TM dysfunkcí spojených s bolestí: myogenní                                                komponenta (svaly, které zavírají ústa)

 • M. masseter (TrP a autoterapie)

 • M. Temporalis (TrP a autoterapie)

 • M. Pterygoideus med. (TrP a autoterapie)

 • Přdepisování specifických cviků

15:30 – 15:45    Pauza na kávu

15:45 – 17:00    Vyšetření a terapie TM dysfunkcí spojených s bolestí: myogenní                                                komponenta (svaly, které otevírají ústa)

 • M. Pterygoideus lat. (protahování, napětí)

 • Lokalizace a mobilita jazylky

 • Mm. suprahyoideí (TrP a autoterapie)

 • MM. infrahyoideí (TrP a autoterapie)

Den 3

9:00 – 9:30         Opakování 2. Dne

9:30 – 11:00       Vyšetření a terapie TM dysfunkcí spojených s kloubem:

 • Intraorální doplňkové techniky

 • Volba správných technik pro:

  • Artralgii

  • Degenerativní onemocnění TM kloubu

  • Posun disku bez redukce s omezením otevření úst

11:00 – 11:15    Pauza na kávu

11:15 – 13:00    Vyšetření a management intraartikulárních TM dysfunkcí:

 • Posun disku s redukcí s/bez psychosociální komponenty

 • Posun disku s redukcí s intermitentní blokádou

 • Posun disku bez redukce s omezením otevření úst

13:00 – 14:00    Oběd

14:00 – 15:30    Bruxismus a nákusná dlaha – mýty a fakta

 • Denní bruxismus

 • Noční bruxismus

 • Diagnostika a zvládání denního a nočního bruxismu

 • Nákusné dlahy – pozadí

 • Nákusné dlahy – indikace

15:30 – 15:45    Odpolední pauza

15:45 – 17:00    Reálná kazuistika – demonstrace a brainstorming

                             Shrnutí kurzu

                             Ukončení kurzu

NOVĚ 3DENNÍ KURZ
-> více informací, více času na praxi!

Cena
12 000 Kč

10% sleva pro členy UNIFY ČR
 
Instruktor:
Michal Linkovski

Tzvika Greenbaum, PhD.
Místo konání:
bude upřesněno
Ubytování:
účastník si zajišťuje sám

Lektor:

download.jpg
Dr. Tzvika Greenbaum BPT, MaPT, PhD.  

Tzvika Greenbaum ukončil studium fyzioterapie v roce 2004 . V roce 2006 si dodělal magisterské vzdělání na Univerity of South Australia. V průběhu studií v Austrálii měl možnost získávat zkušenosti od předního světového odborníka na bolesti hlavy - dr Dean Watson. V současné době pracuje v soukromé ambulanci v Izraeli. Mimo bolesti hlavy, krční páteře a problémy s TM klouby se specializuje i na chronickou bolest. 

PhD. studium dokončil na University Tel Aviv.

bottom of page